Μετάβαση σε περιεχόμενο

Υπουργείο Υγείας: Ανάγκη εντατικότερων υγιεινομικών ελέγχων στις πισίνες


admin

Recommended Posts

Το  Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου επισημαίνοντας την ανάγκη εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις πισίνες, για την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας τους, με σκοπό τόσο την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ασφάλεια των λουομένων. 

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες πισίνες θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχείλισης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.) 

Σε κάθε περίπτωση: Η ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών να είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της σχετικής εγκυκλίου. Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών να ανανεώνεται συνεχώς καθ΄όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που να εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών.

Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση.

Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση του νερού διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη.

Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών, ως ρητά επιβάλλεται από το άρθρο 18 της  σχετικής εγκυκλίου.  

Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη) και θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l.  

Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις. 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε Δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν ειδική άδεια για την εκτέλεση των αναλύσεων.

Ιδιαίτερη μνεία να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους.

Mε σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, αναφέρει η εγκύκλιος, οι έλεγχοι να γίνονται ανά εξάμηνο.

Οι αρμόδιοι που διαχειρίζονται τις κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποια έγγραφα και να τα αποστείλουν στο Υπουργείο  μέχρι τις 30-7- 2017.


Δείτε ολόκληρο το άρθρο

Σύνδεσμος σε αυτό το σχόλιο
Κοινοποίησε σε άλλα sites

×
×
  • Προσθήκη...